Håravfall

Många män, och en del kvinnor, drabbas av håravfall med stigande ålder. Det kan ha flera olika orsaker, men det vanligaste är att håravfallet är genetiskt. I vissa fall kan det också bero på utomstående faktorer som stress, sjukdomar eller läkemedel.

Vissa av oss accepterar sitt håravfall och vänjer sig vid att ha mindre hår, medan många andra väljer att göra en hårtransplantation för att få tillbaka sitt tidigare utseende och snygga hår.

Kvinna med håravfall. Visar håret hon förlorat på en hårkam.

Uppdaterad: April 21, 2024

Innehåll
Visa

Hårets tillväxtfaser 

För att förstå håravfall är det viktigt att känna till hårstråets tillväxtcykel. Tillväxtcykeln börjar med den aktiva fasen som varar i 2-6 år, där håret växer upp till 1,25 cm per månad. Längden på denna fas bestämmer hur långt håret kan bli.

Efter den aktiva fasen kommer övergångsfasen där hårsäcken upphör att producera hår, följt av vilofasen när hårstrået faller av. Hårsäcken är sedan inaktiv i några veckor till månader innan en ny tillväxtcykel inleds och ett nytt hårstrå börjar växa.

Läkare visar en modell av hårets tillväxtsfaser.

Olika typer av håravfall

Det finns flera olika typer av håravfall, och innan det går att göra något åt problemet måste man ha klart för sig varför håravfallet har uppstått. Först efter det kan man se över eventuella behandlingsmetoder såsom läkemedel, hårtransplantation eller PRP-behandling. Läs vidare för att få reda på mer om de olika typerna av håravfall och vilken av dem som du kan ha drabbats av:

Genetiskt håravfall

Håravfall av genetiska orsaker kallas också för androgen alopeci, eller manligt håravfall, eftersom det oftast drabbar män. Det beror på att nivåerna av hormonet DHT, dihydrotestosteron, ökar i kroppen.

DHT är ett manligt könshormon som också förekommer hos kvinnor. Det ger till exempel upphov till skäggväxt och behövs för att män ska bli könsmogna.

Anledningen till att håravfallet sker är att hårsäcken krymper när dess känslighet för DHT ökar, vilket är genetiskt betingat. Hårsäckarna krymper mer ju längre tid de utsätts för DHT, och ju äldre vi blir, och hårstråna går också snabbare in i sin vilofas.

Med åldern kan nivåerna av detta hormon stiga i kroppen. Känsligheten kan också öka på grund av att androgenreceptorerna som binder DHT blir mer aktiva. Detta leder till att hårstråt blir både svagare och tunnare, och till att hårsäcken till slut upphör att producera hår.

Läkare under konsultation med patient

Det är individuellt när håravfallet börjar. Därför kan en del drabbas redan i tjugoårsåldern, medan andra får behålla större delen av sitt hår hela livet. Det sägs ibland att man kan titta på släktingar på sin mammas sida för att få reda på om man kommer att drabbas av ärftligt håravfall, men det finns idag inget som stödjer den teorin.

Genetiskt håravfall drabbar mer än 50 % av alla män i medelåldern, och ett färre antal kvinnor. Normalt tappar man mellan 50 och 150 hårstrån per dag, men vid håravfall handlar det om betydligt fler hårstrån än så.

Eftersom hårstråna inte växer tillbaka blir resultatet att håret glesnar, och till slut kan det leda till kala vikar i hårfästet eller uppe på hjässan. Eftersom håravfallet är genetiskt kan man inte förhindra att det sker, utan istället får man acceptera situationen eller behandla håravfallet genom att till exempel göra en hårtransplantation.

Visa

Åldersbetingat håravfall 

I samband med att man åldras minskar också det antal hårsäckar som är aktiva med upp till 30 %. Det sker hos både män och kvinnor och kan göra att hårfästet drar sig tillbaka och att hårtätheten minskar.

Håravfallet är mer jämnt fördelat än när det har genetiska orsaker. Vanligen sker det också senare än vid genetiskt håravfall, sällan innan 50 års ålder, och är en naturlig process i samband med åldrandet.

Vid åldersbetingat håravfall kan det vara svårare att återfå håret genom till exempel en hårtransplantation eftersom man inte har lika många aktiva hårsäckar att flytta till transplantationsområdet.

Äldre person med håravfall. Personen kollar på sig i spegeln och visar sitt håravfall, han har grå hår.

Alopecia

En annan mer ovanlig anledning till håravfall är sjukdomen alopecia areata som lika ofta drabbar kvinnor som män. Den orsakar fläckvis håravfall. Ibland kan håret växa tillbaka igen inom ett par år, medan en del fläckar förblir kala resten av livet.

I vissa fall ramlar allt hår på huvudet av i stället för att sjukdomen uppträder i ett fläckvist mönster, det kallas för alopecia totalis. Ett fåtal personer som drabbas av alopecia blir även av med allt hår på kroppen, och då kallas det för alopecia universalis.

Man vet inte exakt vad alopecia beror på, men det räknas som en autoimmun sjukdom och kan vara ärftlig. Ibland kan sjukdomen uppstå efter en infektion eller efter en extra stressig period i livet. Anledningen till håravfallet är att kroppens immunförsvar attackerar hårsäckarna, och då kan de inte längre fortsätta att producera hår som tidigare.

De som har alopecia kan inte bli hjälpta av en hårtransplantation, men man kan i vissa fall behandlas med kortison eller immunoterapi. Även PPR-behandling kan bidra till att stimulera hårväxten igen. Hårsäckarna hos en person med alopecia är alltså inte skadade, utan de kan börja producera hår igen precis som tidigare i de fall sjukdomen går över av sig själv.

Patient med alopecia på baksidan av huvudet.

Andra anledningar till håravfall

Håravfall kan också bero på många andra anledningar. Stressiga perioder eller situationer kan göra att man tappar mycket hår under en kortare period. På grund av hormonförändringar är det även vanligt att tappa hår efter en förlossning.

En del sjukdomar kan också orsaka håravfall, till exempel infektioner, hudsjukdomar, problem med sköldkörteln och diabetes. Vissa läkemedel kan också få håret att falla av, såväl som en del cancerbehandlingar. Dessutom kan håravfall orsakas av näringsbrister och ätstörningar eftersom hårsäckarna behöver tillräckligt med näring för att håret ska kunna växa.

I de flesta av fallen ovan rekommenderas inte hårtransplantationer eftersom man oftast kan få tillbaka hårväxten igen genom att byta medicin, inta tillskott eller stressa mindre. Vid medfödda kala fläckar, brännskador eller ärr kan en hårtransplantation däremot ge goda resultat.

medelålder kvinna med aktiv håravfall

Håravfall hos män

Ärftliga faktorer orsakar upp till 95 % av allt håravfall hos män. Vid genetiskt håravfall blir håret både tunnare och kan falla av i förtid. Det kan börja redan i tjugoårsåldern, och det första tecknet är att hårfästet flyttar sig bakåt och flikar börjar synas vid tinningarna. En kal fläck uppe på huvudet kan också uppstå, och den blir ofta allt större med åren. Till slut får många en krans av hår på sidorna medan hjässan är helt hårlös.

Hårstråna blir också kortare och tunnare med åren. I vissa fall kan män också få glesare mustasch och skäggväxt med stigande ålder. Alla hårsäckar drabbas dock inte eftersom en del av dem inte är känsliga för hormonet DHT. Det är därför som de flesta män med håravfall får behålla hår på sidorna och i nacken.

Upp till 80 % av alla män drabbas förr eller senare av håravfall, oavsett om det beror på genetiska- eller åldersbetingade orsaker. Hur snabbt håravfallet framskrider kan däremot variera stort. För en del går det så snabbt som 5 år, medan andra inte blir skalliga förrän 25 år efter de första tecknen på håravfall. Många får också behålla en del hår hela livet.

De män som har en högre omvandling av testosteron i kroppen drabbas snabbare av håravfall än andra eftersom testosteronet bildar mer DHT som i sin tur påverkar hårsäckarna.

ung man kollar sig i spegeln med håravfall

Håravfall hos kvinnor 

Medan över hälften av alla män är drabbade av ärftligt håravfall så är det bara omkring 10 % av kvinnorna som påverkas. Anledningen är även här att hårsäckarna blir mer känsliga för hormonet DHT. Kvinnor blir dock sällan helt kala på hjässan till skillnad från män.

I de fall när håravfall hos kvinnor beror på ärftliga orsaker så syns det betydligt senare än hos männen. Vanligen börjar man märka håravfallet i eller efter klimakteriet, och då genom att det blir tunnare uppe på huvudet. Det kan antingen synas mer kring benan mitt på huvudet för att sedan sprida sig längre ut, eller så blir hela håret tunnare. Anledning till att det är kring klimakteriet som håravfall oftast märks hos kvinnor är att det är då som mängden östrogen minskar. Det innebär att hormonbalansen ändras och att påverkan från testosteronet i kroppen ökar. Därmed kan även hårväxten på övriga kroppen öka medan huvudhåret blir tunnare och känns torrare än tidigare.

Vid håravfall hos kvinnor kan PRP-behandlingar vara effektiva för att stimulera hårväxten igen. Precis som hos män går det också att göra en hårtransplantation för att få tillbaka hår på de områden som är särskilt drabbade av håravfallet.

Kvinna som har aktiv håravfall, bild på henne hår från ovan.

Kan en hårtransplantation hjälpa oavsett orsak till håravfallet? 

Det är inte alla personer med håravfall som gynnas av att göra en hårtransplantation. Många typer av håravfall går över av sig själva genom att håret växer ut igen, vilket till exempel kan ske vid alopecia eller vid håravfall orsakat av näringsbrister. Då finns det ingen anledning att genomgå det kirurgiska ingrepp som en hårtransplantation faktiskt är.

För att en hårtransplantation ska bli lyckad måste det också finnas tillräckligt många hårsäckar att flytta, vilket inte alltid är fallet vid åldersrelaterat håravfall. Därför uppnår man oftast bäst resultat om man genomför transplantationen i yngre ålder. I de fall där håravfallet precis påbörjats måste man däremot vara noggrann med att göra transplantationen på ett sådant sätt att håret fortfarande kommer att se bra ut även när fler hårstrån fallit av.

Män och kvinnor kan uppnå lika bra resultat av en hårtransplantation, men man transplanterar ofta till olika områden eftersom manligt- och kvinnligt håravfall inte ser likadant ut. Hos män behöver man flytta hårsäckar till tinningarna, hårfästet och uppe på hjässan, medan kvinnor ofta behöver transplantera hårsäckar till benan eller för att fylla ut andra områden av håret som blivit tunnare. De hårsäckar man flyttar är sådana som inte är känsliga för DHT, och därmed kommer de fortsätta att producera hårstrån även om håravfallet fortskrider.

Manlig patient som gjort en hårtransplantation, bilden visar resultatet före och efter.

Hur går en hårtransplantation till?

Idag är en hårtransplantation ett relativt enkelt ingrepp där man omplacerar hårsäckar, som oftast tas från nacken, till det område där håret har glesnat. Anledningen till att det fungerar är att hårsäckarna i nacken inte påverkas av det manliga könshormonet DHT som ökar med åldern. De kommer alltså fortsätta producera hår under resten av livet vilket innebär att en hårtransplantation ger ett långvarigt resultat.

Det finns olika metoder för att transplantera hår, men den vanligaste idag kallas för FUE-metoden. Det står för follicular unit extraction, vilket innebär att man stansar ut grupper av hårsäckar med ett eller flera hårstrån. Det sker under lokalbedövning, och sedan plockar man ut dem med en pincett. Efter detta undersöks hårsäckarna i ett mikroskop för att ta reda på den bästa placeringen för varje hårsäcksgrupp. Sedan är det dags för utplaceringen i transplantationsområdet där man skapat kanaler för att placera hårsäcksgrupperna.

Tidigare var även FUT-metoden vanlig. Det står för follicular unit transplantation, och då skär man istället av hudremsor med fler hårsäckar vilket gav upphov till synliga ärr. Efter detta avlägsnades hårsäckarna för att sedan placeras ut i transplantationsområdet på samma sätt som med FUE-metoden.

Du kan åka hem samma dag efter en hårtransplantation med FUE-metoden, och läkningstiden är relativt kort eftersom ärren är så små. Däremot dröjer det ett tag innan du kan se det slutgiltiga resultatet. Hårsäckarna måste nämligen växa fast i huden och bilda nya kapillärer innan de kan producera nya hårstrån.

Det är också vanligt att hårstråna börjar växa ut för att sedan falla av och gå in i en vilofas. Det är helt normalt men innebär att det kan ta upp till 12 månader innan man ser resultatet av hårtransplantationen.

Idag är det en hårtransplantation ett ingrepp som allt fler väljer att göra för att få tillbaka sitt hår, kunna ha den frisyr man önskar och slippa se äldre ut i onödan. Om du är drabbad av genetiskt håravfall och vill göra något åt det kan en hårtransplantation alltså vara en långsiktig lösning på problemet.

Visa
läkare under pågående planering av  hårtransplantation

Vanliga frågor och svar om håravfall

Här har vi samlat dom vanligaste frågorna med svar om håravfall. Hittar du din inte det du undrar över så är du välkommen att kontakta oss så ser vi till att besvara alla dina frågor så snabbt som möjligt.

Vad är det vanligaste orsaken till håravfall?

Genetik är den absolut vanligaste orsaken till håravfall.

Kan stress orsaka håravfall?

Ja, stress kan leda till tillfälligt håravfall.

Är håravfall permanent?

Det beror på orsaken; vissa typer är reversibla medan vissa måste behandlas med hårtransplantation eller PRP-behandling.

Kan kvinnor drabbas av håravfall?

Ja, både män och kvinnor kan drabbas.

Finns det behandlingar för håravfall?

Ja, det vanligaste och säkraste är hårtransplantation samt PRP-behandling.

Vad är hårtransplantation?

Hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp för att återställa håret.

Kan rätt kost förhindra håravfall?

En näringsrik kost kan bidra till hårets hälsa.

Är håravfall ärftligt?

Ja, genetik spelar en stor roll.

Hur vet jag om jag har håravfall?

Ökat håravfall och tunnande hår är vanliga tecken.

Kan håravfall drabba barn?

Det är ovanligt men kan hända på grund av olika skäl.