Villkor

Vi ber dig att läsa igenom våra villkor innan du bokar in en konsultation eller genomgår en hårtransplantation eller annan behandling. Villkoren gäller för de tjänster som erbjuds av brahår.se. Om du fortsätter att använda dig av denna webbsida godkänner du automatiskt dessa villkor.

Uppdaterad: February 23, 2024

Innehåll
Visa

Rådgivning och konsultation

Brahår.se har som mål att erbjuda bästa möjliga behandling och rådgivning inför en hårtransplantation. Att bestämma sig för en hårtransplantation är ett stort beslut som vi räknar med att patienten noga tänkt igenom innan bokning av en konsultation eller hårtransplantation via brahår.se.

Kliniken kommer alltid att förklara hur hårtransplantationen går till, vad som ingår och vad den kommer att kosta innan inbokning av en hårtransplantation. Kliniken informerar även om hur hårtransplantationen går till och om eventuella risker med ingreppet.

Priset för en hårtransplantation via brahår.se är beräknat utifrån antal grafts (hårsäckar). I vissa fall erbjuds även fasta priser. Patienten kommer alltid att informeras om vilket pris som gäller vid godkännande av ett erbjudande om en hårtransplantation.
Patienten kommer att få ett prisförslag under en personlig konsultation, och hårtransplantationen kommer att utföras för det priset.

Minimiålder för konsultation och kirurgiska ingrepp är 18 år.

Inför behandling eller hårtransplantation

Patienten kommer att få skriftliga instruktioner inför ingreppet med information om eventuella resultat, risker och fördelar med hårtransplantationen som ska läsas igenom och bekräftas innan hårtransplantationen utförs.

Patienten informeras om de begränsningar som en hårtransplantation omfattas av och förväntat resultat av ingreppet innan det påbörjas. En hårtransplantation innebär att man transplanterar hår från givarområdet till transplantationsområdet, men ingreppet kan inte påverka eventuellt fortlöpande håravfall. Resultatet av en hårtransplantation är beroende av transplantationsområdets storlek, tillgången på hårsäcksgrupper och patientens naturliga läkningsförmåga.

Vid en hårtransplantation betalar patienten för det antal hårsäcksgrupper som ska flyttas till transplantationsområdet, men inte för ett specifikt resultat. Eventuella fotografier som visas under konsultation eller på brahår.se är endast exempel, och ingen garanti kan ges gällande det slutgiltiga resultatet.

En skriftlig hälsodeklaration måste alltid skrivas under av patienten innan hårtransplantationen utförs. Patienten måste informera kliniken i förväg om eventuella medicinska tillstånd som kan påverka ingreppet och resultatet av hårtransplantationen.

Brahår.se tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår som resultat av en ofullständig hälsodeklaration. Patienten är medveten om att kliniken kan neka att utföra hårtransplantationen av säkerhetsskäl om patienten inte lämnar in en komplett hälsodeklaration.

På operationsdagen

Hårtransplantation och andra behandlingar utförs endast om betalningen är kliniken tillhanda på operationsdagen.

Patienten informeras om att hårtransplantationen kan ge upphov till obehag, mindre blödning, rodnad, svullnad eller domningar i givarområdet och transplantationsområdet.
Kliniken förbehåller sig rätten att avbryta eller skjuta upp hårtransplantationen om det föreligger risk för patientens hälsa eller säkerhet.

Kliniken gör sitt bästa för att behandling och kirurgiska ingrepp ska ske på den inbokade tidpunkten, men i vissa fall kan de behöva skjutas upp eller avbokas på grund av händelser utom klinikens kontroll. Brahår.se tar inte ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av uppskjutna eller avbokade behandlingar eller kirurgiska ingrepp.

Vid ombokning eller avbokning kan en avgift tillkomma för att kompensera för klinikens eventuella förluster.

Under konsultation, behandling och kirurgiska ingrepp kan klinikens personal ta fotografier av patienten. Fotografierna kommer inte att delas med tredje part, utan endast användas i syfte att planera behandlingen och jämföra resultatet före och efter hårtransplantation och behandling.

Efter behandling/ingrepp

Patienten samtycker till att följa de instruktioner för eftervård som tillhandahålls av kliniken. De kan inkludera behandlingar för att förhindra eller minska håravfall och andra postoperativa behandlingar.

Det kan ta upp till 24 månader innan man ser det slutgiltiga resultatet av en hårtransplantation. Kliniken förbehåller sig därför rätten att vänta 24 månader innan granskning av eventuella klagomål på det slutgiltiga resultatet.

Ändringar av priser och villkor

Brahår.se förbehåller sig rätten att ändra prislistan på denna webbsida när som helst utan förvarning.

Brahår.se förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan förvarning.